Cassovia Cup Hobby
Season: 2014
11.5.2014 25.5.2014 8.6.2014 29.6.2014 20.7.2014 7.9.2014 21.9.2014 5.10.2014 19.10.2014
Poz R.č. Meno Celkom Rozdiel Odstup 1J 2J Celkom 1J 2J Celkom 1J 2J Celkom 1J 2J Celkom 1J 2J Celkom 1J 2J Celkom 1J 2J Celkom 1J 2J Celkom 1J 2J Celkom
1 74 Štefan VAŠKO 719 0 0 50 44 94 0 x 0 44 47 91 44 41 85 35 44 79 44 44 88 50 44 94 50 50 100 44 44 88
2 127 Oliver RUSNÁK 680 39 39 38 29 67 x x x 47 41 88 50 47 97 44 41 85 41 38 79 41 41 82 41 44 85 50 47 97
3 216 Kamil KVASNIČKA 545 174 135 47 38 85 35 33 68 19 0 19 41 33 74 x x x 38 41 79 29 0 29 47 47 94 47 50 97
4 5 Martin MACH 503 216 42 29 23 52 31 35 66 29 21 50 21 27 48 27 29 56 27 35 62 33 0 33 35 35 70 31 35 66
5 81 Ivan DŽOMBÁK 449 270 54 35 41 76 50 50 100 x x x 38 44 82 47 47 94 47 50 97 x x x x x x x x x
6 111 Tomáš HARBUĽÁK 445 274 4 25 27 52 0 x 0 21 25 46 25 23 48 29 31 60 25 31 56 31 0 31 38 38 76 38 38 76
7 114 Daniel SEKERÁK 394 325 51 x x x x x x 27 35 62 47 50 97 50 50 100 50 47 97 38 0 38 0 x 0 x x x
8 298 Stanislav KUNDRÁT 380 339 14 41 33 74 21 47 68 31 44 75 31 35 66 38 38 76 21 0 21 0 0 0 x x x x x x
9 181 Jaroslav TOBEŠ 353 366 27 27 35 62 44 31 75 35 0 35 27 31 58 41 0 41 35 0 35 47 0 47 x x x x x x
10 75 Tomáš VRBOVSKÝ 337 382 16 0 0 0 41 44 85 x x x 23 0 23 31 x 31 31 0 31 35 50 85 x x x 41 41 82
11 320 Branislav PLEŠKO 265 454 72 21 21 42 27 38 65 23 29 52 19 25 44 x x x 29 33 62 0 0 0 x x x x x x
12 109 Peter PENTRÁK 254 465 11 x x x 47 29 76 0 27 27 x x x 0 33 33 33 0 33 x x x 44 41 85 x x x
13 84 Jaroslav LABAŠKO 246 473 8 31 25 56 33 23 56 33 33 66 x x x x x x x x x x x x x x x 35 33 68
14 199 Jaroslav LENGYEL 185 534 61 33 31 64 x x x 38 19 57 x x x x x x x x x x x x x x x 33 31 64
15 77 Stanislav MICHALČO 164 555 21 17 17 34 23 21 44 25 23 48 17 21 38 x x x x x x x x x x x x x x x
16 96 Tomáš ČORBA 159 560 5 15 15 30 x x x x x x 15 0 15 x x x 23 0 23 44 47 91 x x x x x x
17 767 Miloš SEKERÁK 156 563 3 44 47 91 38 27 65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 493 Matúš DŽADON 149 570 7 x x x 29 41 70 41 38 79 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 511 Sebastián TOKOLY 100 619 49 x x x x x x 50 50 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 18 Pavol BÁŠTI 88 631 12 19 19 38 25 25 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 220 Peter SIROTŇÁK 87 632 1 x x x x x x 0 0 0 x x x 33 35 68 19 0 19 x x x x x x x x x
22 46 René SEKELSKÝ 73 646 14 23 50 73 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 207 Peter GORDAN 73 646 0 x x x x x x x x x 35 38 73 x x x x x x x x x x x x x x x
24 33 Ján VENCEL 69 650 4 x x x 0 19 19 0 0 0 33 0 33 0 DQ 0 17 0 17 x x x x x x x x x
25 165 Matúš GREGA 58 661 11 x x x x x x x x x 29 29 58 x x x x x x x x x x x x x x x
26 99 Richard SEKERÁK 33 686 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 33 x x x
27 291 Peter JAKUBKO 31 688 2 x x x x x x 0 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
11.5.2014 Kechnec CC 1.kolo
25.5.2014 Zelený dvor CC 2.kolo
8.6.2014 Medzev CC 3 kolo
29.6.2014 Stropkov CC 4.kolo
20.7.2014 Rožkovany Cassovia Cup 2014 5.kolo
7.9.2014 Budimír Casovia Cup
21.9.2014 Družstevná - 7.kolo Cassovia Cup
5.10.2014 Zelený dvor- 8.kolo Cassovia Cup 2014
19.10.2014 Debraď-9.kolo Cassovia Cup 2014