9.ročník Beh obcou Smižany

22.10.2014

Propozície

Individuálna  online prihláška

Hromadná prihláška pre školy

Zoznam prihlásených škôl

Zoznam prihlásených pretekárov zo škôl

Zoznam prihlasených online

 

 

Napísali nám:

Ďakujem za spoluprácu pri Behu Smižanmi. Myslím, že  to bolo lepšie ako po minulé roky a ukázalo sa, že správne urobená prezentácia je základ. Taktiež  , prípadné problémy boli riešené promptne. Ešte raz ďakujem. Sliva Dušan

Srdečne pozdravujem a ďakujem za krásny športový zážitok 22.10.2014 – Beh ulicami obce Smižany. Organizácia, prostredie, občerstvenie, vyhodnotenie a ochota ľudí, všetko na vysokej profesionálnej úrovni. Želám veľa úspechov a teším sa na preteky v r. 2015. Pre bežcov bolo aj počasie vyhovujúce. Jednoducho bolo to super. S úctou Ing. Ondrej Majerník

Ďakujeme za profesionálne zvládnutie prezentácie a spracovanie výsledkov. Ohodnotili by sme Vás známkou 1*. Mgr. Olga Liptáková

 

Časový rozpis, kategórie, dĺžky tratí:

Prezentácia a výdaj štartových čísel 12.30 – 13.50 hod. Prezentujete sa najneskôr hodinu pred štartom. Otvorenie o 14.00 hod.

Štart mládežníckych kategórií v poradí – 14.15hod.

 

Č. kat. Kategória Rok od Rok do Pohl Trať Okruh Kola dlžka Štart Súbory
1 dievčatá MŠ 2009 2012 W   1 x MO 430 1 430 14.15 výsledky,
2 chlapci MŠ 2009 2012 M   1 x MO 430 1 430 14:20
3 dievčatá 6–7 rokov   2007 2008 W   1 x MO 430 1 430 14:25 výsledky kategorie
4 chlapci 6–7 rokov 2007 2008 M   1 x MO 430 1 430 14:30
5 dievčatá 8–9 rokov   2005 2006 W   2 x MO 430 2 860 14:35 výsledky, kolá, poradia
6 chlapci 8–9 rokov 2005 2006 M   2 x MO 430 2 860 14:45 výsledky, kolá, poradia
7 najml. žiačky 10–11 rokov 2003 2004 W   2 x MO 430 2 860 14:55 výsledky, kolá, poradia
8 najml. Žiaci 10-11 rokov  2003 2004 M   2 x MO 430 2 860 15:05 výsledky, kolá, poradia
9 ml. žiačky 12–13 rokov 2001 2002 W   3 x MO 430 3 1290 15:15 výsledky, kolá, poradia
10 ml. žiaci 12–13 rokov 2001 2002 M   3 x MO 430 3 1290 15:30 výsledky, kolá, poradia
11 st. žiačky 14–15 rokov 1999 2000 W   3 x MO 430 3 1290 15:45 výsledky, kolá, poradia
12 st. žiaci 14–15 rokov 1999 2000 M   3 x MO 430 3 1290 16:00 výsledky, kolá, poradia
13 dorastenky 16–17 rokov 1997 1998 W   2 x VO 1000 2 2000 16:15 kategórie
14 dorastenci  16–17 rokov 1997 1998 M   2 x VO 1000 2 2000 16:15  
15 muži do 39. rokov 1975 1996 M 10 VO 1000 10 10000 16:30 Muži celkom
16 muži 40–49 rokov 1965 1974 M 10 VO 1000 10 10000 16:30 Muži kategorie
17 muži 50–59 rokov 1955 1964 M 10 VO 1000 10 10000 16:30 Kolá, poradia
18 muži 60 a starší  1900 1954 M 10 VO 1000 10 10000 16:30  
19 ženy do 34 rokov  1980 1996 W   5 VO 1000 5 5000 16:30 Ženy celkom
20 ženy 35-49 rokov  1965 1979 W   5 VO 1000 5 5000 16:30 Ženy kategórie
21 Ženy 50 a staršie 1915 1964 W   5 VO 1000 5 5000 16:30  

 

 MO – malý okruh – 430 m

VO – veľký okruh – 1000 m

Predchádzajúce ročníky:

1.ročník 16.10.2006

2.ročník 7.9.2007

3.ročník 15.10.2008

4. ročník 14.10.2009

5.ročník 13.10.2010

6.ročník 12.10.2011

7.ročník 10.10.2012

8. ročník 9.10.2013

 

www.sportovci.sk

Editácia stránky

24.10.2014 08:34:32