DYMOKURY 2023
závody silničních motocyklů# Time Group Name   PDF LAPS Pass
2. 9. 2023        
07:50 1. KLASIK 175+250ccm Trénink 1 KLASIK 175+250ccm startka PDF LAPS HTML
08:20 2. 400SSP+Supermono Trénink 1 400SSP startka PDf LAPS HTML
08:50 3. KLASIK 350+500+750ccm Trénink 1 KLASIK 350+500+750ccm startka PDF LAPS HTML
09:20 4. Twin + 250 Open Trénink 1 Twin startka PDF LAPS HTML
09:50 5. 125GP+MOTO3+300SSP Trénink 1 125GP - červená vlajka startka PDF LAPS HTML
 10:05 5. 125GP+MOTO3+300SSP Trénink 1 125GP   PDF LAPS HTML
10:20 6. Do 600ccm Trénink 1 do 600ccm skupina A startka PDF LAPS HTML
10:50 7.125SP Trénink 1 125SP startka PDF LAPS HTML
11:20 8. nad 600ccm Trénink 1 nad 600ccm skupina A startka PDF LAPS HTML
11:50 9. nad 600ccm a do 600ccm Trénink 1 nad 600ccm + 600ccm skupina B startka PDF LAPS HTML
12:20 10. Legend + Classic OPEN + Classic SBK Trénink 1 CL+COPEN+SBK startka PDF LAPS HTML
12:50 1. KLASIK 175+250ccm Trénink 2 KLASIK 175+250ccm KVAL   GRID PDF LAPS HTML
13:20 2. 400SSP+Supermono Trénink 2 400SSP KVAL   GRID PDF LAPS HTML
13:50 3. KLASIK 350+500+750ccm Trénink 2 KLASIK 350+500+750ccm KVAL   GRID PDF LAPS HTML
14:20 4. Twin + 250 Open Trénink 2 Twin KVAL   GRID PDF LAPS HTML
14:50 5. 125GP+MOTO3+300SSP Trénink 2 125GP KVAL   GRID PDF LAPS HTML
15:20 6. Do 600ccm Trénink 2 do 600ccm skupina A KVAL   GRID PDF LAPS HTML
15:50 7.125SP Trénink 2 125SP KVAL   GRID PDF LAPS HTML
16:20 8. nad 600ccm Trénink 2 nad 600ccm skupina A KVAL   GRID PDF LAPS HTML
16:50 9. nad 600ccm a do 600ccm Trénink 2 nad 600ccm + 600ccm skupina B KVAL   GRID PDF LAPS HTML
17:20 10. Legend + Classic OPEN + Classic SBK Trénink 2 CL+COPEN+SBK KVAL   GRID PDF LAPS HTML
3. 9. 2023
08:15 1. KLASIK 175+250ccm Závod KLASIK 175+250ccm CLASS PDF  LAPS   LAPCHART HTML
09:05 2. 400SSP+Supermono Závod 400SSP   PDF LAPS   LAPCHART HTML
 09:05 2. 400SSP+Supermono Závod 400SSP po červenej vlajke CLASS PDF LAPS   LAPCHART HTML
09:55 3. KLASIK 350+500+750ccm Závod KLASIK 350+500+750ccm CLASS PDF LAPS   LAPCHART HTML
11:00 4. Twin + 250 Open Závod Twin CLASS PDF LAPS   LAPCHART HTML
12:00 5. 125GP+MOTO3+300SSP Závod 125GP CLASS PDF LAPS   LAPCHART HTML
13:00 7.125SP Závod 125SP   PDF LAPS   LAPCHART HTML
14:00 6. Do 600ccm Závod do 600 ccm skupina A   PDF LAPS   LAPCHART HTML
15:00 9. nad 600ccm a do 600ccm Závod nad 600ccm + 600ccm skupina B CLASS PDF LAPS   LAPCHART HTML
16:00 8. nad 600ccm Závod nad 600ccm skupina A   PDF LAPS   LAPCHART HTML
17:00 10. Legend + Classic OPEN + Classic SBK Závod CL+COPEN+SBK CLASS PDF LAPS   LAPCHART HTML
Generated on 2. 9. 2023 08:51