5.kolo Slovenského pohára predžiakov 2013/2014

Lopušná dolina

15.2.2014

Rozpis pretekov

Prihláška na preteky

Súťažný poriadok

Súťaž družstiev

Prihlášky:

Registrovaní pretekári SLA sa prihlasujú online na portáli slovak-ski.sk

Neregistrovaní pretekári, pretekári s neplatnou licenciou - nie sú v ponuke online a  superbaby posielajú písomnú prihlášku mailom. V prihláške je nutné uviesť dátum narodenia. Posielajte len jednu kompletnú prihlášku, v pripade že niekoho dohlasujete pridajte ho do pôvodnej prihlášky a pošlite komletnú prihlášku s vyznačením doplneného. Predíjdete zbytočným nejasnostiam.

 

Slovenský pohár predžiakov

1.kolo  25.1.14 Martinské hole

2.kolo 26.1.14 Martinské Hole

4.kolo 2.2.2014 Malinô Brdo-preložené

4.kolo 8.3.2014 Roháče Spálena

5.kolo 15.2.2014 Lopušná dolina

6.kolo 16.2.2014 Mlynky

7.kolo 9.3.2014 Čertovica

8.kolo 15.3.2014 Jezersko

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Usporiadateľ: Slovenská lyžiarska asociácia

Technické zabezpečenie: ŠK JUNIOR SKI Poprad

Termín: 15.02.2014 sobota

Miesto: Lopušná dolina SKICENTRUM

Prihlášky: registrovaný v SLA elektronicky, ostatní na predpísanom tlačive SLA emailom

Jaroslav Štancel, stancel@videocom.sk tel:0903906066

Uzávierka prihlášok: do 14.02.2014 do 15:00

SUPERBABY môu by prihlásení pri prezentácii v deň preteku

Prezentácia: podľa prihlášok

Porada trénerov: 15.02.2014 8:30 v kancelárii pretekov

Ubytovanie: organizátor nezabezpečuje

Stravovanie: organizátor nezabezpečuje

Doprava: Individuálna, autom: Svit, odbočka pri Mäsopriemysle, Lopušná dolina

Úhrady: na náklady vysielajúcej strany

Kancelária pretekov: unimo bunka pri vleku

Informácie: Ing. Ján Roth tel: 0903-639404

Zdravotná služba: SKICENTRUM

Ceny: odmenených bude prvých šesť pretekárov v každej kategórii

v kategórii SUPERBABY všetci pretekári

Upozornenie: Pretekári a ostatní úcastníci sa zúčastnujú pretekov na vlastné nebezpečie.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých snehových

podmienok. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas tréningu

a pretekov. Za stratu štartovného čísla účtujeme 20,- €

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

Predpis: preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov a súťažného

poriadku SLA na sezónu 2013/2014

Disciplína: mladší predžiaci: Obrovský slalom 1. kolo

starší predžiací Kombi race OS/SL 1. kolo

Kategórie: mladšie predžiačky, mladší predžiaci r: 2004 – 2005

staršie predžiačky, starší predžiaci r: 2002 – 2003

Kategória 2006 a mladší (superbaby) nemôžu pretekať na pretekoch organizovaných

pod hlavičkou SLA a preto táto kategória bude štartovat v samostatných pretekoch

počas prestávky v skrátenej trati pri malom vleku.

Štartovné a vleky: 7,- eur štartovné

5,- eur vleky pre pretekárov a doprovod

lístky na vlek budú vydané v pokladni strediska

Protesty: podľa pravidiel PLP doložené vkladom 16,- eur

do 15 min. po zverejnení neoficiálnej výsledkovej listiny danej kategórie

Vedúci časomiery: Jaroslav Štancel

Trať: Lopušná dolina SKICENTRUM

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

15.02.2014 - SOBOTA

7:15 – 8:15 prezentácia v kancelárii pretekov v unimo bunka pri dolnej stanici vleku

prevzatie štartových čísel, lístky na vlek v pokladni strediska

7:15 rozjazdenie a voľné jazdy mimo pretekovej trate

8:15 – 8:45 prehliadka trate CR pre starších predžiakov

8:45 posledný vstup na trať

9:00 štart 1. pretekára

10:30 stavba trate OS pre mladších predžiakov

Po ukončení kategórie staršie predžiactvo, bude vykonaná prestavba trate na obrovský

slalom. Po prestavbe, bude sprístupnená trat pre mladšie predžiactvo na prehliadku trate v

trvaní 30 min. Po skončení prehliadky bude štart prvého pretekára v kategórii mladšie

predžiactvo.

vyhlásenie výsledkov 30 min. po ukončení pretekov

10:30 – 12:00 po ukončení kategórie starších predžiakov v čase prestávky pred kategóriou

mladších predžiakov štart superbaby – trať pri malom vleku, bez merania času, všetci

pretekári budú po dojazde do cieľa odmenení.

LIVE TIMING - nie je signal na internet

 

Zoznam prihlásených pretekárov

Zoznam klubov

Zoznam podľa bodov

 

Štartová listina starší

Štartová listina mladší

Štartová listina superbaby

Štartová listina kluby

 

Výsledky

Starší predžiaci kategórie

starší predžiaci celkom

Mladší predžiaci kategórie

Mladší predžiaci celkom

 

Družstva

 

Slovenský pohár 2014

Partneri podujatia:

 

 

Organzačný výbor:

Čestný predseda: Ondrej Zoričák

Technický riaditeľ: Ing. Igor Tropp

Predseda organizačného výboru: Ing. Ján Roth

Technický delegát: Miroslav Štrkolec

Veliteľ bránkových rozhodcov: Gabriel Koval

Veliteľ trate: Július Zatroch

Zástupca pretekárov: Richard Králik

Stavba trate: Patrik Dluhoš

 

Úprava: 06.03.2014 21:36:56

www.sport-timing.sk