6.kolo Slovenského pohára predžiakov 2013/2014

Mlynky

16.2.2014

OŠK MLYNKY
Rozpis pretekov

Prihláška na preteky

Súťažný poriadok

Súťaž družstiev

Prihlášky:

Registrovaní pretekári SLA sa prihlasujú online na portáli slovak-ski.sk

Neregistrovaní pretekári, pretekári s neplatnou licenciou - nie sú v ponuke online a  superbaby posielajú písomnú prihlášku mailom. V prihláške je nutné uviesť dátum narodenia. Posielajte len jednu kompletnú prihlášku, v pripade že niekoho dohlasujete pridajte ho do pôvodnej prihlášky a pošlite komletnú prihlášku s vyznačením doplneného. Predíjdete zbytočným nejasnostiam.

 

Slovenský pohár predžiakov

1.kolo  25.1.14 Martinské hole

2.kolo 26.1.14 Martinské Hole

4.kolo 2.2.2014 Malinô Brdo-preložené

4.kolo 8.3.2014 Roháče Spálena

5.kolo 15.2.2014 Lopušná dolina

6.kolo 16.2.2014 Mlynky

7.kolo 9.3.2014 Čertovica

8.kolo 15.3.2014 Jezersko

Štartujúce kategórie mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
Disciplína:  obrovský slalom
Technické prevedenie: Obecný športový klub Mlynky
Podmienky účasti Predžiaci podľa súťažného poriadku SLA 2013/14. Po skončení pretekov budú verejné preteky
pre superbaby.
Štartovné: 7eur, vleky 5eur. Pre trénerov a doprovod 5eur
Prihlášky adresa, e-mail registrovaní v SLA elektronicky, neregistrovaní a zahraniční pretekári mailom na stancel@videocom.sk.

Informácie: http://old.sporttiming.sk/vysledky/2014SLPPZ.html
Uzáverka prihlášok 14.2.2014 do 18.00 hod.
Odvolanie, presunutie na stránke SLA 3 dni pred uskutočnením
Riaditeľ pretekov Ing. Milan Leskovjanský
Technický delegát Miroslav Štrkolec
Predseda organizačného výboru Ľubomír Leskovjanský
Sekretár pretekov Milan Ogurčák
Zodpovedná osoba SLA Patrik Dluhoš
Ubytovanie, adresa www.mlynky.sk Penzión pod Guglom Hotel Salamander
Kancelária pretekov:  Bufet v stredisku Mlynky Gugel
Miesto:  Mlynky Gugel - Kruhova
Prezentácia (dátum, od - do) v ramci prihlášok, odhlásenie do 15.2.2014 do 12.00 mailom
Miesto: Mlynky
1. schôdza vedúcich družstiev Preberanie čísel od 7.00 - do 8.30 bufet Mlynky Gugel
Štart 1. pretekára, kategória 9.00 štart staršie predžiačky, predžiaci 11.00 štart mladšie predžiačky, predžiaci po dojazde
posledného pretekára štart superbaby na skrátenej trati 13.30 vyhodnotenie

LIVE TIMING

 

Zoznam prihlásených pretekárov

Zoznam klubov

Zoznam podľa bodov

 

Štartová listina

Štartová listina kluby

 

Výsledky

Starší predžiaci kategórie

starší predžiaci celkom

Mladší predžiaci kategórie

Mladší predžiaci celkom

Analýza jazdy všetci

 

Oficiálne výsledky

Družstva

 

Superbaby kat

Superbaby celkom

Slovenský pohár 2014

Partneri podujatia:

Úprava: 06.03.2014 21:37:14

www.sport-timing.sk