7.kolo Slovenského pohára predžiakov 2014

Čertovický čertík

9.3.2014 Čertovica

Rozpis pretekov

Prihláška na preteky

Súťažný poriadok

Súťaž družstiev

Prihlášky:

Registrovaní pretekári SLA sa prihlasujú online na portáli slovak-ski.sk

Neregistrovaní pretekári, pretekári s neplatnou licenciou - nie sú v ponuke online a  superbaby posielajú písomnú prihlášku mailom. V prihláške je nutné uviesť dátum narodenia. Posielajte len jednu kompletnú prihlášku, v pripade že niekoho dohlasujete pridajte ho do pôvodnej prihlášky a pošlite komletnú prihlášku s vyznačením doplneného. Predíjdete zbytočným nejasnostiam.

 

Slovenský pohár predžiakov

1.kolo  25.1.14 Martinské hole

2.kolo 26.1.14 Martinské Hole

4.kolo 2.2.2014 Malinô Brdo-preložené

4.kolo 8.3.2014 Roháče Spálena

5.kolo 15.2.2014 Lopušná dolina

6.kolo 16.2.2014 Mlynky

7.kolo 9.3.2014 Čertovica

8.kolo 15.3.2014 Jezersko

Technické zabezpečenie: KAL Jasná

Dátum: 9.3.2014 /nedeľa/

Miesto pretekov: Čertovica (okres Liptovský Mikuláš)

Prihlášky: registrovaní elektronicky , Jaroslav Štancel

e-mail: stancel@videocom.sk,

info: 0911 869 986 Jana Kapsiarová

Uzávierka prihlášok: 7.3.2014 , 18:00 hod

Prezentácia: Penzión Cestár, zasadačka

ul. 1. Mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

8.3.2014 od 15:00 hod do 17:00 hod

Porada trénerov: 8.3.2014 od 17:00 hod do 18:00 hod

Zdravotné zabezpečenie: HS Čertovica

Ceny: ocenení budú prví šiesti pretekári v každej kategórii

Upozornenie: pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov a tréningov na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých

poveternostných podmienok. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté počas tréningov a pretekov.

Úhrady: na náklady vysielajúcej strany

Technické ustanovenia

Predpis: preteká sa podľa platných pravidiel lyžovania a Súťažného

poriadku na sezónu 2013/2014

Disciplína: obrovský slalom

Trať: Sedlová

Kategórie: - mladšie predžiačky, mladší predžiaci (2004-2005)

- staršie.predžiačky, starší predžiaci (2002-2003)

Štartovné: 7 €

Vleky: 5 €/os/deň

Protesty: podľa pravidiel PLP, doložené vkladom 16 €

Vedúci časomiery a výpočtov: Jaroslav Štancel

3. Časový harmonogram

nedeľa – 9. marca 2014

07:00-08:00 Prezentácia a výdaj štartových čísiel v Motoreste (pri parkovisku)

07:30-08:15 Rozjazdenie

08:00-08:45 Prehliadka trate

09:00 Štart pretekov obrovského slalomu predžiakov

štartuje sa v poradí:

- staršie predžiačky, starší predžiaci /2002-2003/

- mladšíe predžiačky, madší predžiaci /2004-2005/

Vyhlásenie výsledkov - 30 minút po skončení pretekov pred budovou Horskej služby.

11:30 štart superbaby

Pretekári mladší ako ročník 2005 nemôžu súťažiť pod hlavičkou SLA. Preteky superbaby budú po skončení pretekov starších a mladších predžiakov a po znížení štartu.

Organizačný výbor

Predseda organizačného výboru: Ing. Jana Kapsiarová

Sekretariát: Ľubka Maťková

Riaditeľ pretekov: Miroslav Lobo

Veliteľ trate: Ing. Jozef Maťko

Velitel bránkových rozhodcov: Ing. Albín Gonšenica

Časomiera: Jaroslav Štancel

Hospodár: Ing. Jana Antošková

Technický delegát: Juraj Geleta

Rozhodca na štarte: Ing. Emmerich Mareček

Arbiter: Zuzana Murínová

LIVE TIMING

 

Zoznam prihlásených pretekárov

Zoznam klubov

Zoznam podľa bodov

 

Štartová listina

Štartová listina kluby

 

Výsledky

Starší predžiaci kategórie

Starší predžiaci celkom

Mladší predžiaci kategórie

Mladší predžiaci celkom

 

Oficiálne výsledky

Družstva

 

Superbaby kat

Superbaby celkom

 

Slovenský pohár 2014

Partneri podujatia:

 

 

 

Úprava: 09.03.2014 20:45:44

www.sport-timing.sk