1.kolo Slovenského pohára predžiakov 2013/2014

 22. ročník

MARTINSKÝ SPIEŽOVEC

ako spomienka na bývalého trénera Vladimíra Bágela

Rozpis pretekov

Prihláška na preteky

Súťažný poriadok

Súťaž družstiev

Prihlášky:

Registrovaní pretekári SLA sa prihlasujú online na portaái slovak-ski.sk

Neregistrovaní pretekári, pretekári s neplatnou licenciou - nie sú v ponuke online a  superbaby posielajú písomnú prihlášku mailom. V prihláške je nutné uviesť dátum narodenia. Posielajte len jednu kompletnú prihlášku, v pripade že niekoho dohlasujete pridajte ho do pôvodnej prihlášky a pošlite komletnú prihlášku s vyznačením doplneného. Predíjdete zbytočným nejasnostiam.

 

ORGANIZAČNÝ  VÝBOR  PRETEKOV. 
Predseda org.výboru: Rastislav Mažgút st.
Riaditeľ preteku:   Ing. Brudňák Slavomír
Hlavný rozhodca:   Šmihula Ivan
Veliteľ trate:   Bojnický Vlastimil
Hospodár:   Makovníková Iveta
Technický delegát:   Žák Peter
Autor trate:   Peter Makovník
Zástupca pretekárov: Murínová Zuzana

 

 

Slovenský pohár predžiakov

1.kolo 25.1.14 Martinské hole

2.kolo  26.1.14 Martinské hole

3.kolo 1.2.2014 Janovky

4.kolo 2.2.2014 Malinô Brdo zrušené

4.kolo 8.3.2014 Roháče Spálena

5.kolo 15.2.2014 Lopušná dolina

6.kolo 16.2.2014 Mlynky

7.kolo 9.3.2014 Čertovica

8.kolo 15.3.2014 Jezersko

 

I. V Š E O B E C N É   U S T N A N O V E N I A    
USPORIADATEĽ:   Slovenská Lyžiarska asociácia ÚAD  
           
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: SKI TEAM Martinské hole    
    winter park Martinky    
TERMÍN:     25.1.2014      
           
MIESTO:     Martinské hole - Winter park MARTINKY
           
PRIHLÁŠKY:   JAROSLAV ŠTANCEL    
    email: stancel@videocom.sk   tel:0903906066
    Kompletne vypísané na predpísanom tlačive SLA
           
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 23.1.2014 do 18,00 hod.    
           
PREZENTÁCIA:   elektronická, podľa prihlášok  
    pretekári prezentovaní v deň preteku budú zaradení
    na koniec štartovej listiny - danej kategórie kategórie
PORADA TRÉNEROV: winter park Martinky     
    25.1.2014 8,30 hod. v priestoroch cieľa
           
UBYTOVANIE:   usporiadateľ nezabezpečuje  
STRAVOVANIE:   usporiadateľ nezabezpečuje  
           
INFORMÁCIE:   Mažgút Rastislav :0907870200
    Makovníková Iveta :0907870845
           
KANCELÁRIA PRETEKOV: 18.1.2014 prístrešok pri vleku č.2 a počas pretekov v cieli
           
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: Horská záchranná služba Martinské hole
           
CENY:     ocenení budú prví šiesti pretekári v kategórií
           
UPOZORNENIE:   Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov 
    na vlastné nebezpečie.    
    Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu
    v prípade nepriaznivých snehových podmienok.
    Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy
    a škody počas tréningu a pretekov.  
    Za stratu štartovného čísla účtujeme 20 €
           
DOPRAVA: Individuálna  - autom: Martin - Vrútky, cesta na Martinské hole
      podmienka -  snehové reťaze,4x4 nemusia
ÚHRADY:     na náklady vysielajúcej strany  
II. T E C H N I C K É   U S T A N O V E N I A.  
PREDPIS: Preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov
  a SlP na sezónu 2013/2014  
DISCIPLÍNA: Kombi race OS/SG    
         
KATEGÓRIE: staršie predžiactvo ročníky, 2002 - 2003
  mladšie predžiactvo ročníky, 2004 - 2005
Kategória 2006 a mladší nemôžu pretekať na pretekoch organizovaných pod hlavičkou
SLA a tak preto táto kategória bude štartovať v samostatných pretekoch po skončení
preteku predžiakov v  skrátenej trati.    
         
PORADIE ŠTARTU: mladšie predžiactvo ročníky, 2004 - 2005, dievčatá, chlapci
  staršie predžiactvo ročníky, 2002 - 2003, dievčatá, chlapci
         
ŠTARTOVNÉ a VLEKY: 12,-€ v kancelárií preteku  
  lístok na vlek bude vydaný pri úhrade štartovného v kanc. preteku
         
PROTESTY: podľa pravidiel PLP doložené vkladom 16 €
         
Vedúci čas. a výpočtov:  Jaroslav Štancel    
         
ROZJAZDENIE:  od 8,00 hod. sedačka  
         
TRAŤ:   č.2 "Dvojka"      
  (náhradná trať č.3  "Floch")  
III. Č A S O V Ý   H A R M O N O G R A M  
         
ČASOVÝ ROZVRH: sobota 7,45 - 8,45 úhrada štartovného a výdaj
    štartových čísiel  
    8,45 - 9,15 prehliadka trate ml.predžiactvo
    10:50-11:20 prehliadka trate st. predžiactvo
9:30 hod.  - ŠTART prvého pretekára  
11:30 hod Śtart St. predžiaci  
12:45hod Štart SuperBaby  
Live timing

SLP predžiakov 2014

Zoznam prihlasených pretekárov

Zoznam klubov

Zoznam podľa bodov

Štartová listina  ml .predžiaci

Štartová listina  st .predžiaci

Štartová listina superbaby

Výsledky mladší predžiaci

Celkové výsledky mladší predžiaci

Výsledky starší predžiaci

Celkové výsledky starší predžiaci

Výsledky družstiev

Výsledky superbaby

Celkové výsledky superbaby

06.03.2014 21:35:30 www.sport-timing.sk