3.kolo Slovenského pohára predžiakov 2013/2014

Zuberec - Janovky

1.2.2014

Rozpis pretekov

Prihláška na preteky

Súťažný poriadok

Súťaž družstiev

Prihlášky:

Registrovaní pretekári SLA sa prihlasujú online na portáli slovak-ski.sk

Neregistrovaní pretekári, pretekári s neplatnou licenciou - nie sú v ponuke online a  superbaby posielajú písomnú prihlášku mailom. V prihláške je nutné uviesť dátum narodenia. Posielajte len jednu kompletnú prihlášku, v pripade že niekoho dohlasujete pridajte ho do pôvodnej prihlášky a pošlite komletnú prihlášku s vyznačením doplneného. Predíjdete zbytočným nejasnostiam.

 

Slovenský pohár predžiakov

1.kolo  25.1.14 Martinské hole

2.kolo 26.1.14 Martinské Hole

4.kolo 2.2.2014 Malinô Brdo-zrušené

4.kolo 8.3.2014 Roháče Spálena

5.kolo 15.2.2014 Lopušná dolina

6.kolo 16.2.2014 Mlynky

7.kolo 9.3.2014 Čertovica

8.kolo 15.3.2014 Jezersko

 

Štartujúce kategórie: mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo

Disciplíny :  Obrovský slalom

Technické prevedenie:  TJ Roháče Zuberec

Podmienky účasti:  predžiaci podľa suťažného poriadku SLA 2013/14 .

                                Po skončení pretekov budú verejné preteky pre superbaby

Štartovné:               Štartovné 7 €,  vleky 5€ pre vedúcich družstiev a trénerov 5€ a doprovod

Prihlášky adresa, e-mail: registrovaní v SLA elektronicky,

                                          neregistrovaní a zahraniční preteky mailom na

                                          stancel@videocom.sk

Informácie:   http://old.sporttiming.sk/vysledky/2014SLPPZ.html

Uzáverka prihlášok 30.1.2014 do 18:00 hod

Odvolanie, presunutie na stránke SLA 3 dni pred uskutočnením

Riaditeľ pretekov Rastislav Šróba

Technický delegát Branislav Lengyel

Predseda organizačného výboru Tibor Šenkár

Sekretár pretekov Miroslav Škorík

Zodpovedná osoba SLA Patrik Dluhoš

Ubytovanie, adresa www.zuberec.sk

Kancelária pretekov Bufet v stredisku Janovky

Miesto Zuberec- Janovky

Prezentácia (dátum, od - do) v rámci prihlašok, odhlasenie do 31.1.2014 do 12:00 mailom

Miesto Zuberec

1. schôdza vedúcich družstiev Preberanie čísiel 7:00 - 9:00 bufet janovky

Štart 1. pretekára, kategória 9:00 štart staršie predžiačky, predžiaci

                                                 11:00 štart mladšie predžiačky, prežiaci

                                                 12:30 vyhodnotenia SLP predžiakov

                                                 13:00 superbaby preteky

LIVE TIMING

 

Zoznam prihlásených pretekárov

Zoznam klubov

Zoznam podľa bodov

 

Štartová listina

Štartová listina kluby

 

Výsledky

Predžiaci kategórie

Predžiaci celkom

 

Superbaby kategorie

Superbaby celkom

Družstva

 

Slovenský pohár 2014

Partneri podujatia:

Úprava: 06.03.2014 21:36:40

www.sport-timing.sk